Surgery

Here you will find a handful of information regarding the surgical procedure and postoperative course at CENTERMED.

Najważniejsze zalecenia przed zabiegowe w punktach:

1. Pacjent 6 godzin na czczo (nie je, nie pije)
2. Aktualna morfologia (z ostatnich 7 dni)
3. Oryginał oznaczenia grupy krwi
4. U chorych do endoskopii urologicznej lub otwartych zabiegów na pęcherzu i górnych drogach moczowych aktualny jałowy posiew moczu
5. Dotychczasowa dokumentacja medyczna
6. Skierowanie do Szpitala od lekarza POZ (dotyczy pacjentów operowanych na NFZ)
7. Jeśli termin ustalany był kilka miesięcy wcześniej wskazana jest wizyta przed zabiegowa (około 14 dni ) celem oceny aktualnego stanu i przypomnienia jak zabieg ma wyglądać

W dniu zabiegu rodzice przyprowadzają dziecko, które jest 6 godzin na czczo (nie je i nie pije). Rodzice spotykają się z operatorem i anestezjologiem. Podpisują w trakcie rozmowy informacyjnej świadomą zgodę na zabieg oraz zgodę anestezjologiczną (formularze te można pobrać wcześniej i przynieść wypełnione).

Następnie jeden z rodziców towarzyszy dziecku na sali operacyjnej w pierwszej fazie znieczulenia. Wprowadzanie do znieczulenia u małych dzieci odbywa się zwykle drogą wziewną (przez maskę), u starszych drogą dożylną. Po zabiegu mały pacjent przenoszony jest na salę wybudzeniową, gdzie mogą znowu towarzyszyć mu rodzice. W pierwszej godzinie po znieczuleniu dziecko może być splątane, płakać, zachowywać się nieadekwatnie i nie dać się uspokoić. Nie są to objawy bólu pooperacyjnego lecz “trzeźwienie” z narkozy. Czas ten należy cierpliwie przetrzymać.

Po około godzinie  po znieczuleniu dziecko może się napić. Jeśli toleruje pojenie i nie wymiotuje może udać się do domu. Rodzice otrzymują kartę informacyjną z zabiegu wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji, leków i dalszej kontroli chirurgicznej.

Oficjalny przedzabiegowy druczek informacyjny CENTERMEDU

Poniżej do pobrania używane  CENTERMEDZIE druki dokumentacji, które trzeba wypełnić przed zabiegiem. Pobranie ich stąd i przynajmniej częściowe wypełnienie w domu przyspieszy rejestrację.

Zgoda chirurgicznazgoda anestezjologicznaankieta epidemiologiczna,  oświadczenie o zrzeczeniu roszczeń dla zabiegów płatnych

W odnośniku wyciąg z cennika CENTERMED (w CENTERMED może być bardziej aktualna wersja).

Zabieg chirurgiczny jest skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciem. Koszty jego organizacji poza placówką medyczną która wyposaża, zaopatruje i serwisuje blok operacyjny ponoszą osoby bezpośrednio zaangażowane – 2 lub 3 lekarzy oraz 2-3 pielęgniarki – wszystko osoby z wyższym wykształceniem. Dla przykładu w Szpitalu Żeromskiego w rozliczeniach wewnątrzszpitalnych godzina pracy bloku operacyjnego wyceniana jest na 1800 PLN – bez wynagrodzeń lekarzy. W związku z tym oczekuję odpowiedzialnego podejścia rodziców do terminu zabiegu – o rezygnacji z powodu np. infekcji lub innych należy informować możliwie najwcześniej. Zawsze proszę o kontakt w dniu poprzedzającym zabieg – jest to z jednej strony potwierdzenie, z drugiej moment kiedy uściślamy godzinę zabiegu, co nie jest bez znaczenia, bo pacjenci muszą być 6 godzin na czczo. Zabiegi niepotwierdzone do godziny 17:00 dnia poprzedzającego automatycznie uważam za odwołane z adnotacją w dokumentacji.