Kontakt

Dane kontaktowe

  Imię (obowiązkowe)

  Adres e-mail (obowiązkowe)

  Temat

  Wiadomość

  Centermed Kraków

  Przyjmuje codziennie od 9 rano, jedynie w poniedziałki od 16stej.

  Czwartki to dni w całości przeznaczone na leczenia operacyjne.

  Adres CENTERMED Kraków
  ul. Św. Łazarza 14, Kraków

  Telefon do rejestracji:
  (12) 370-82-00

   

  Państwa prywatność jest ważna dla nas i zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

  Dlatego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR MED. MAREK GÓRNIAK, Koźmice Wielkie 453, 32-020 Koźmice Wielkie
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: admin@marekgorniak.pl tel. (12) 370 82 00
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  9. Zasady na stronie zostały określone tutaj