Finansowanie świadczeń

Sposób i zakres finansowania zabiegów z NFZ

Kontrakt z NFZ realizowany w CENTERMEDZIE dotyczy tylko usług zabiegowych wykonywanych w ramach hospitalizacji planowej. Nie dotyczy konsultacji ambulatoryjnych – są one w 100% płatne. W ramach tak zwanej „hosplitalizacji planowej” („hospitalizacja planowa” i „hospitalizacja zwykła” to terminy stosowane przez NFZ przy kategoryzowaniu sposobów rozliczeń ze świadczeniodawcami) można wykonać większość zabiegów urologicznych. Wyceniane są niżej niż zabiegi w ramach „hospitalizacji zwykłej”, zapewne w zamyśle projektantów systemu zabiegi te mają mieć charakter jednego dnia lub być połączone z jednym noclegiem.

Istnieje pula zabiegów i szczególni pacjenci, których nie można zoperować w CENTERMEDZIE – dla nich stworzone są ośrodki mające kontrakt  w ramach tzw. „hospitalizacji zwykłej”. Zapewniają one, przynajmniej w teorii, opiekę wielospecjalistyczną oraz intensywną terapie i spełniają wiele innych szczegółowych wymogów. W praktyce sprowadza się to do tego, że nie można wymagać od CENTERMED-u podejmowania się opieki na przykład nad noworodkiem, u którego wada układu moczowego jest jedną z wielu. Było by to nierozsądne ze strony placówki, a NFZ by za to nie zapłacił. O tym kto się kwalifikuje do leczenia w CENTERMEDZIE, a kto nie, decyduje NFZ pozwalając lub  nie rozliczyć daną procedurę w ramach „hospitalizacji planowej”.

Świadczenia zabiegowe są całkowicie bezpłatne, dotyczy to również noclegu pacjenta w towarzystwie rodzica o ile ten pobyt jest uzasadniony z medycznego punktu widzenia. Rodzic nie ma zapewnionego łóżka ani wyżywienia, jedynie fotel przy dziecku. Może korzystać z kuchenki na oddziale. Warunki sanitarne są bardzo dobre. Przy dziecku może przebywać tylko jeden rodzic, i musi liczyć się z tym, że na drugim łóżku w sali ulokowany zostanie inny pacjent.